News Centre

Manteisiwch ar gynnig cynnar 10cilomedr Caerffili

Postiwyd ar : 12 Ion 2018

Manteisiwch ar gynnig cynnar 10cilomedr Caerffili
Manteisiwch ar gynnig cynnar 10cilomedr Caerffili
Mae gan redwyr brwd hyd at 31ain o Ionawr i fanteisio ar y cynnig i gofrestru'n gynnar ar gyfer digwyddiad 10cilomedr Caerffili Bryn Meadows eleni.
 
Mae'r digwyddiad poblogaidd yn dychwelyd ar gyfer 2018 ar ddydd Sul 20fed o Fai ac yn addo bod yn fwy a mwy poblogaidd nag erioed. Mae'r cynnig  cynnar yn gweld cofrestru wedi'i rewi ar brisiau 2017 tan ddiwedd mis Ionawr - £19 i gofrestru i redwyr sydd ddim yn perthyn i glybiau a £17 i gonsesiynau a rhedwyr sy'n gysylltiedig â chlwb.
 
Yn dilyn hyn, bydd prisiau'n codi i £20 ar gyfer cofrestru i redwyr sydd ddim yn gysylltiedig i glwb a £18 i gonsesiynau a rhedwyr sy'n gysylltiedig â chlwb.
Ni fydd newid i gofrestru ar gyfer y 2cilomedr Caerffili Bryn Meadows ac mae'n parhau i fod yr un pris a'r llynedd, sef £6.50.
 
Fel ag erioed, bydd y cwrs yn arwain cyfranogwyr drwy ganol tref Caerffili ac o gwmpas, gan fynd heibio tirnodau eiconig, gan gynnwys cerflun Tommy Cooper ar hyd y ffordd, yn ogystal â chynnig golygfeydd gwych o'r castell canoloesol, sy'n gefndir syfrdanol i'r digwyddiad blynyddol.
 
Meddai'r Dirprwy Arweinydd, y Cyng. Sean Morgan, "Mae 10cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn un o uchafbwyntiau ein rhaglen ddigwyddiadau blynyddol, gan ddenu miloedd o bobl o bell i Gaerffili i gymryd rhan yn yr hyn sydd wedi dod yn un o'r digwyddiadau rhedeg 10cilomedr mwyaf yng Nghymru. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd digwyddiad eleni yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen, ac rwy’n annog unrhyw un sy'n ystyried rhoi cynnig arni i ymuno a manteisio ar y cynnig cofrestru rhatach cynnar hwn."
 
Gosodwyd record y cwrs gan Owain Jones yn 2016, a groesodd y llinell derfyn mewn 31 munud a thair eiliad drawiadol. Disgwylir i lawer o ddechreuwyr cystadleuol ag elitaidd geisio gipio’r record hon ar gyfer 2018.
 
Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac fe'i cefnogir gan Athletau Cymru, Rhedeg Cymru a Chwaraeon Cymru.
 
Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i www.caerffili.gov.uk 


Tagiau:

Ymholiadau'r Cyfryngau