Cynllunio – cwestiynau cyffredin

A oes Gorchymyn Cadw Coed ynghlwm wrth fy nghoeden/nghoed, neu a yw hi mewn ardal gadwraeth?

Mae coed mewn ardaloedd cadwraeth yn cael eu gwarchod fel rhan o gadw gwerth amwynder yr ardal, felly, hyd yn oed os nad yw'r goeden/coed yn cael ei/eu gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed, efallai bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd ar gyfer eich gwaith arfaethedig.

Gall coeden hefyd gael ei gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed a bod mewn ardal gadwraeth.

Darllen rhagor am Orchmynion Cadw Coed

Ai wal gydrannol yw hi?

‘Wal gydrannol’ yw lle mae rhan o'ch eiddo, neu'ch eiddo i gyd, wedi'i gysylltu â ffin tir sy'n eiddo i ddau (neu ragor) o berchnogion gwahanol.

Os ydych chi ar fin cychwyn prosiect adeiladu, mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r gwahanol berchnogion.

Gall perchnogion gytuno neu anghytuno â'r hyn rydych chi'n ei gynnig.

Darllen rhagor am waliau cydrannol ar y porth cynllunio

Sut mae sicrhau fy mod i'n adeiladu systemau draenio cynaliadwy?

O 7 Ionawr 2019, bydd yn ofynnol i bob datblygiad newydd o fwy nag 1 tŷ, neu lle mae'r ardal adeiladu yn 100m2 neu fwy, gael system ddraenio gynaliadwy i reoli dŵr wyneb ar y safle.

Mae cymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn wahanol ac ar wahân i ganiatâd cynllunio, a rhaid cael y ddau cyn dechrau unrhyw waith adeiladu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy.