Chwiliwch yng nghatalog y llyfrgell

Mae catalog y llyfrgell yn gyfleuster sy'n hawdd i'w ddefnyddio ac sy'n darparu mynediad i chi at lyfrau, DVDs, Cryno Ddisgiau, gemau cyfrifiadur a llawer mwy!

Mae'r gwasanaeth hwn yn galluogi i chi

  • Chwilio am eitemau penodol sydd gennym a'u neilltuo am ddim
  • Gweld teitlau gan yr un awdur
  • Chwilio os oes diddordeb gennych mewn pwnc penodol
  • Gweld pa lyfrgell sydd â chopi
  • Gweld pa gopïau sydd ar gael i'w benthyg

Cael mynediad at gatalog y llyfrgell

Gall unrhyw un gael mynediad at y catalog i chwilio, ond os hoffech neilltuo neu adnewyddu eitem neu wirio eich benthyciadau presennol, mae'n rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell a chael cerdyn llyfrgell a rhif adnabod personol.

Gwasanaethau ar gael i aelodau'r llyfrgell yn unig

Os ydych chi wedi ymuno â'r llyfrgell mae yna nifer o wasanaethau ychwanegol ar gael i chi drwy gatalog y llyfrgell.  Drwy gael mynediad at eich cyfrif llyfrgell gallwch:

Cysylltwch â ni