Archebu eitem ar gadw

Os hoffech fenthyg llyfr, CD neu DVD a gedwir mewn llyfrgell arall, neu sydd ar fenthyg i rywun arall, gallwch wneud archeb i’r eitem gael ei ‘chadw’ i chi, er mwyn i chi ei chasglu o’ch llyfrgell leol.

Sut mae’n gweithio

  • Chwiliwch drwy gatalog y llyfrgell am y teitl rydych am ei fenthyg.
  • Ar ôl dod o hyd iddo, cliciwch ar y botwm ‘Cadw’ a nodwch eich rhif cerdyn llyfrgell a’ch rhif adnabod personol. Os nad ydych yn gwybod beth yw eich rhif adnabod personol, gofynnwch y tro nesaf y byddwch yn y llyfrgell.
  • Dewiswch o ba lyfrgell yr hoffech ei gasglu.
  • Byddwn yn anfon e-bost atoch pan fydd yn barod i chi ei gasglu. Byddwn yn anfon llythyr atoch os nad oes cyfeiriad e-bost gennych.  Gallwch hefyd archebu eitemau ar gadw ar ap y llyfrgell, drwy e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn y llyfrgell.
Cysylltwch â ni