Llyfrgell Ystrad Mynach

Cyfeiriad: Y Stryd Fawr, Ystrad Mynach. CF82 7BB

Ffôn: 01443 812988

Ebost: llyfystradmynach@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: @YstradMynachLib

Digwyddiadau Llyfrgell Ystrad Mynach

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm 
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm 
 • Dydd Iau: 9.30am - 1pm
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm 
 • Dydd Sadwrn: 9.30am - 1pm

Llwybrau bws

Llwybr 7, 11, 50, C9, C16, C17. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Lliw a llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio talu ac arddangos yn gyfagos
 • Toiledau gan gynnwys ardal i newid babi a thoiled i’r anabl
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs a Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID
 • Mynediad WiFi

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell