Llyfrgell Rhisga

Cyfeiriad: Uned B, Palas Rhisga, 75 Stryd Tredegar, Rhisga. NP11 6BW

Ffôn: 01443 864780

Ebost: llyfrrhisga@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: @RiscaLibrary

Digwyddiadau Llyfrgell Rhisga

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Iau: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am - 4pm

Llwybrau bws

Llwybr 56, 151, R1, R2, X15, X16, X18. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhisga
 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Mynediad WiFi
 • Lliw a llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio’r Llyfrgell
 • Toiledau gan gynnwys ardal i newid babi a thoiled i’r anabl
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs a Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Siop fwyd Tesco Express
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell