Llyfrgell Rhymni

Cyfeiriad: Heol Fictoria, Rhymni, NP22 5NU

Ffôn: 01685 840606

Ebost: llyfrrhymni@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: @RhymneyLibrary

Digwyddiadau Llyfrgell Rhymni

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 6pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth: 9.30am - 5pm
 • Dydd Mercher: 9.30am - 6pm
 • Dydd Iau: 9.30am - 5pm
 • Dydd Gwener: 9.30am - 5pm
 • Dydd Sadwrn: Ar gau

Llwybrau bws

Mae Llwybrau 1, 2, 3, 4 yn stopio gerllaw

Mae Llwybr 20 yn daith gerdded fer o Rhymni (Gwesty'r Royal)

Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Dolen Glywed
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio’r Llyfrgell
 • Toiledau gan gynnwys ardal i newid babi a thoiled i’r anabl
 • Casgliadau ffuglen a ffeithio
 • DVDs a Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID
 • Mynediad WiFi
 • Argraffu WiFi

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell