FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Llyfrgell a Chanolfan Dysgu Nelson

Cyfeiriad: Y Stryd Fasnachol. Nelson. CF46 6NF

Ffôn: 01443 451632

Ebost: libnels@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: www.twitter.com/NelsonLib

Digwyddiadau Llyfrgell Nelson

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth: Ar gau
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Iau: Ar gau
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am - 1pm

Llwybrau bws

Llwybr 7, 78, C1, C16, S79, X38. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Dolen Glywed
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Llungopïwr du a gwyn
 • Peiriant ffacs
 • Sganiwr
 • Maes Parcio’r Llyfrgell
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs a cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID
 • Mynediad WiFi
 • Toiledau gan gynnwys ardal i newid babi a thoiled i’r anabl

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell