FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Llyfrgell Bargod

Cyfeiriad: Capel Hanbury, Heol Hanbury, Bargod. CF81 8QR

Ffôn: 01443 864714

Ebost: libbarg@caerffili.gov.uk

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Twitter: @BargoedLib

Digwyddiadau Llyfrgell Bargod

Oriau agor

 • Dydd Llun: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Mercher: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Iau: 9.30am - 1pm a 2pm - 5pm
 • Dydd Gwener: 9.30am - 1pm a 2pm - 6pm
 • Dydd Sadwrn: 9.30am - 4pm

Llwybrau bws

Llwybr 1, 2, 3, 4, 14, 27, 50, C9, C17, C18, X38. Ymwelwch â thudalen yr  amserlenni am fanylion.

Cyfleusterau

 • Gwasanaethau Cwsmeriaid Bargod
 • Mynediad cadair olwyn yng nghefn y Maes Parcio
 • Mynediad i gadeiriau gwthio
 • Cyfleusterau cyfrifiadurol hygyrch – gorsafoedd gwaith a chadeiriau addasadwy, bysellfyrddau mawr, llygoden pêl trac a meddalwedd hygyrchedd.
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad band eang am ddim i’r rhyngrwyd
 • Mynediad WiFi
 • Llungopïwr lliw
 • Sganiwr
 • Parcio am ddim
 • Casgliadau ffuglen a ffeithiol
 • DVDs
 • Cryno ddisgiau Cerddoriaeth
 • Darllenwr Microfilm a Microfiche
 • Ciosg hunanwasanaeth RFID

Gweithgareddau

Mae rhestr o weithgareddau cyfredol ar gael ar gatalog y llyfrgell