Cymdeithasau tai

Mae’r cyngor a chymdeithasau tai yn berchen ac yn rheoli tai rhent Cymunedol ar hyd a lled y fwrdeistref sirol.

Mae eiddo Landlord Cymunedol yn dai lle mae’r rhent lefel yn is na gwerth rhent llawn y farchnad.

Mae cymdeithasau tai yn darparu tai i’w rhentu i bobl ag angen tai.  Yn gyffredinol, mae pobl dros 16 oed sydd ag angen tai yn gymwys i wneud cais i gael eu hail-gartrefu gan gymdeithasau tai.

Sut i wneud cais

Os ydych yn dymuno gwneud cais am dai Landlord Cymunedol gan gymdeithas tai neu’r cyngor, bydd angen i chi gwblhau’r Gofrestr Dai Gyffredin ar-lein. Bydd y ffurflen gais hon yn gofyn i chi nodi’n benodol pa landlordiaid yr hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer eich ail-gartrefu. 

 Y landlordiaid Cymdeithasau Tai sy’n rhan o’n Cofrestr Dai Gyffredin yw:

Cymdeithas Tai Aelwyd

58 Heol Richmond 
Y Rhath
Caerdydd CF24 3ET
Ffôn: 029 2048 1203
E-bost: enquiries@aelwyd.co.uk
Gwefan: http://www.aelwyd.co.uk/

Cadwyn

197 Heol Casnewydd 
Caerdydd
CF24 1AJ
Ffôn: 029 2049 8898
E-bost: info@cadwyn.co.uk
Gwefan: www.cadwyn.co.uk

Pobl

Yr Hen Swyddfa Bost
Exchange House
Stryd Fawr
Casnewydd
NP20 1AA
Ffôn: 01633 212375
E-bost: lettings@charterhousing.co.uk
Gwefan: http://www.charterhousing.co.uk/

Linc Cymru

387 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 1GG
Ffôn: 029 2047 3767
Ffacs: 029 2048 2474
E-bost: contact.centre@linc-cymru.co.uk
Gwefan: http://www.linc-cymru.co.uk/

Grŵp United Welsh

Y Borth
13 Ffordd Beddau 
Caerffili
CF83 2AX
Ffôn: (029) 2085 8100
E-bost: tellmemore@unitedwelsh.com
Gwefan: http://www.unitedwelsh.com

Tai Wales & West 

Archway House
77 Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UD
Ffôn: 0800 052 2526
Minicom: 0800 052 2505
E-bost: contactus@wwha.co.uk
Gwefan: http://www.wwha.net/

Gwybodaeth bellach

Am wybodaeth bellach a chyngor ar Gymdeithasau Tai, cysylltwch â’ch swyddfa dai leol.