Swyddfeydd tai lleol

Os ydych chi’n denant cyngor mae llawer o’r gwasanaethau y mae eu hangen arnoch chi yn cael eu darparu gan eich swyddfa tai lleol. 

Mae manylion pa swyddfa dai sy’n lleol i chi, sut i gysylltu â’ch swyddfa dai a’u hamserau agor ar gael isod: 

Os yw’n achos brys pan fydd y swyddfeydd ar gau gallwch gysylltu â’n rhif y tu allan i oriau.

Swyddfa Tai Ardal Cwm Rhymni Uchaf 

Tŷ Gilfach
Stryd William
Gilfach
Bargod
CF81 8ND
Ffôn: 01443 873535
sdacwmrhymniuchaf@caerffili.gov.uk

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Fochriw, De Rhymni, Deri, Bargod, Cascade, Gelligaer, Maes Mabon, Nelson, Penpedairheol, Penybryn, Ystâd Gilfach, Gilfach Isaf, Cefn Hengoed, Hengoed, Gogledd Rhymni, Y Drenewydd, Pontlotyn, Aberbargod, Tredegar Newydd, Treffilip, Brithdir, Abertyswg, Tirphil, Maes-y-cwmwr, Tiryberth, Ystrad Mynach, Pen-yr-heol, Thomasville, Tŷ Isaf, Tŷ Nant, Pwll-y-pant a Llanbradach.

Swyddfa Tai Ardal y Cymoedd Dwyreiniol

Unit 5
The Market Place
Blackwood NP12 1AU
Ffôn: 01495 235974
eastvalleyaho@caerphilly.gov.uk

Oriau agor y ddwy swyddfa hyn yw dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm a dydd Gwener 8.30am i 4.30pm. Ar gau ar wyliau banc. 

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Argoed, Britannia, Trelyn, Markham – Hollybush, Pengam, Trelyn Uchaf, Cefn Fforest, Fairview, Gerddi Twyn, Penllwyn Isaf, Penllwyn Uchaf, Springfield, Coed-duon, Tŷ-Sign Isaf, Tŷ-Sign Uchaf, Rhisga, Pontymister, Croespenmaen, Oakdale, Gelligroes, Morrisville, Pontywaun, Treowen, Trinant, Wattsville, Ynysddu – Cwmfelinfach, Pentwynmawr, Abercarn, Crosskeys, Cwmcarn, Highmeadow, Llanfach, Trecelyn, Cefn-y-pant Isaf, Cefn-y-pant Uchaf, Persondy a Westend.

Swyddfa Dai Cymdogaeth Parc Lansbury

45 Cwrt Attlee
Parc Lansbury
Caerffili
CF83 1QU
Ffôn: 02920 860917
sdcparclansbury@caerffili.gov.uk

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Abertridwr, Bryncenydd, Caerbragdy, Parc Churchill, Heol Claude, Trecastell, Nantddu, Senghenydd, Waunfach, Parc Lansbury a Pharc Porset.

Swyddfa Dai Cymdogaeth Graig-y-rhaca

Gerddi Grays
Graig-y-rhaca
Machen
CF83 8TW
Ffôn: 02920 853050
sdcgraig-y-rhaca@caerffili.gov.uk

Ardaloedd sydd wedi’u cynnwys: Bedwas, Machen, Rhydri, Trecenydd, Trethomas a Graig-y- rhacca.

Oriau agor y ddwy swyddfa hon yw dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 4pm. Bydd y swyddfeydd ar gau i’r cyhoedd o 12.30pm i 1.30pm i ginio. Gellir ateb galwadau ffôn yn ystod yr egwyl ginio ac o 8.30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8.30am i 4.30pm ar ddydd Gwener. Ar gau ar wyliau banc.