Sachau gardd gwyrdd

Defnyddiwch eich sach werdd i’ch gwastraff gardd. Caiff ei chasglu bob wythnos.

Yn cynnwys

  • Dail
  • Blodau marw
  • Llwyni bychain
  • Chwyn
  • Tociadau glaswellt
  • Brigau
  • Tociadau gwrychoedd

Peidiwch â chynnw

Dod o Hyd i'ch Diwrnod Bin

​Angen sach newydd ar gyfer gwastraff yr ardd?

Cliciwch yma i archebu sach gwastraff yr ardd ac i wneud y taliad.

I ble mae’r gwastraff yn mynd?

I safle Bryn Compost, Gelligaer, lle mae cyfleusterau compostio caeedig.

Cysylltwch â ni