Sachau gardd gwyrdd

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Defnyddiwch eich sach werdd i’ch gwastraff gardd. Caiff ei chasglu bob wythnos.

Gofyn am fin olwynion, blwch neu sach gwastraff yr ardd newydd.

Gallwch roi’r gwastraff canlynol yn y sach hon:

  • Dail
  • Blodau marw
  • Llwyni bychain
  • Chwyn
  • Tociadau glaswellt
  • Brigau
  • Tociadau gwrychoedd

Peidiwch â rhoi’r canlynol yn y sach:

​Angen sach newydd ar gyfer gwastraff yr ardd?

Cliciwch yma i archebu sach gwastraff yr ardd ac i wneud y taliad.

I ble mae’r gwastraff yn mynd?

I safle Bryn Compost, Gelligaer, lle mae cyfleusterau compostio caeedig.

Cysylltwch â ni