Swyddfa’r Post

Gwneud cais am gerdyn swyddfa bost

Gellir defnyddio cerdyn Swyddfa’r Post i dalu am:

  • Treth y Cyngor
  • Rhent Tai
  • Ardrethi Busnes
  • Gordaliadau Budd-daliadau Tai
  • Anfonebau eraill (drwy gytundeb ymlaen llaw)

Gallwch wneud taliad mewn unrhyw Swyddfa’r Post gan ddefnyddio'ch cerdyn.

Gall cardiau gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'w dosbarthu, rhaid i chi barhau i wneud taliadau drwy ddull arall nes i chi dderbyn eich cerdyn.