Bancio Symudol

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • Eich rhif cyfrif Treth y Cyngor sydd ar eich bil
  • Rhif ein cyfrif banc 83532550
  • Ein Cod Didoli 20-10-42
  • Enw ein cyfrif yw ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’