Debyd Uniongyrchol

Ymunwch â'r mwyafrif – Mae 70% o drigolion eisoes wedi dechrau manteisio ar daliadau debyd uniongyrchol. Lledaenwch y gost dros gyfnod o 12 mis a chael gwared ar un peth arall oddi ar eich rhestr o bethau i'w gwneud. 

Sefydlu debyd uniongyrchol

Debyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf o dalu eich treth gyngor neu drethi busnes. Unwaith y bydd y taliad wedi ei sefydlu, ni fydd rhaid i chi wneud unrhyw beth. Gallwch ddewis talu bob mis ymlaen:

  • 5ed, 15fed, 25ain dros 10 neu 12 mis