Dros y Ffôn

Gallwch chi dalu dros y ffôn 24 awr y dydd gan ddefnyddio Maestro UK, MasterCard Debit, Visa Debit (Delta, Electron), Visa Credit a MasterCard Credit, drwy ddefnyddio ein llinell dalu awtomataidd ar 01443 863366