Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa ei denantiaid i roi eu barn ar y rhent maen nhw'n ei dalu.
Gall trigolion a busnesau sydd wedi prynu nwyddau ffug, neu’n gwybod am rywun sydd wedi prynu nwyddau ffug, roi gwybod yn ddienw i Crimestoppers.
Rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad tai blaenllaw Pontllan-fraith
Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Cinderella, yr antur pantomeim hudol gydag Owen Money a chwmni o actorion talentog.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn i drigolion leisio eu barn ar blismona yng Nghaerffili.
Mae man chwarae newydd i blant yn cael ei greu ym Mhontllan-fraith fel rhan o gynlluniau ar gyfer datblygiad tai newydd mawr yn yr ardal.