Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cronfa Gymunedol Viridor a’r Prosiect Gwyrdd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa trigolion cymwys bod help ar gael drwy'r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.
Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi yn sylweddol mewn seilwaith er mwyn sicrhau bod Caerffili yn Lle Gwych i Wneud Busnes.
Bydd rhan o B4251 Commercial Street, Pontllan-fraith, (yn agos i Bridge Vets) ar gau yn llwyr rhwng dydd Sadwrn 15 Ionawr a dydd Mawrth 18 Ionawr.
Ar hyn o bryd, mae ein holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent dan bwysau anferth gydag absenoldeb staff oherwydd Covid-19, yn enwedig ein gwasanaethau gofal cartref a darparwyr cartrefi gofal. Adroddir bod argyfwng cenedlaethol systemig mewn gofal.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa trigolion i ddweud eu dweud ar ei gynigion i gyflwyno polisi perchentyaeth cost isel.