Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae cynlluniau i ddatblygu ac adeiladu canolfan ymwelwyr newydd ym Mharc Penallta, Ystrad Mynach, yn mynd yn eu blaen.
Mae dau o drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill £500 am ailgylchu eu gwastraff bwyd yn rhan o ymgyrch Gweddillion am Arian y Fwrdeistref.
Caerphilly County Borough Council is looking for residents’ feedback on how natural areas within the county are managed, as green spaces across the county borough are being left to grow during spring and summer months to benefit ecosystems as part of the Nature isn’t Neat project.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi bod gwaith wedi ei gwblhau’n ddiweddar ar ei ddatblygiad tai arloesol newydd; y cyntaf i gael eu hadeiladu ganddynt mewn 20 mlynedd.
Mae pobl ifanc sy’n rhan o Grŵp Prosiect Fforwm Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio gêm fwrdd i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau brys.
Cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ddiweddar ar ddull i gymryd camau gorfodi yn erbyn landlordiaid preifat sy’n methu â bodloni Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) yn eu heiddo.