Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Pobl Living wedi agor y drysau yn swyddogol i'w Hystafell Gwerthu a Marchnata newydd sbon ym Mhentref Gerddi'r Siartwyr ac yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn prynu cartref ar y safle i ddod i gael golwg o gwmpas y cartref arddangos hyfryd, sef ‘Humberstone’ â phedair ystafell wely.
Mae ystod o gynigion i fynd i'r afael â chartrefi preifat gwag wedi cael eu cymeradwyo'n unfrydol gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i ddatblygu canolfan newydd i ddysgwyr agored i niwed ar safle hen Ysgol Gyfun Pontllan-fraith.
Blackwood welcomed an exceptional 8,058 visitors with 1,197 being the peak attendance at midday. It was the busiest day of the year so far, with 3,160 more visitors in the town compared to the previous Saturday.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau anfon contractau meddiannaeth at unrhyw un sydd wedi dal tenantiaeth gyda Cartrefi Caerffili cyn gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) ar 1 Rhagfyr 2022.
Diweddariad am yr eira - argaeledd gwasanaethau'r Cyngor, cau ffyrdd ac ysgolion.