News Centre

Ailgylchwr gwastraff bwyd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn ennill £500!

Postiwyd ar : 06 Medi 2023

Ailgylchwr gwastraff bwyd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn ennill £500!
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi £500 i drigolyn arall am ailgylchu gwastraff bwyd fel rhan o ymgyrch y Fwrdeistref Sirol, Gweddillion am Arian.

Mae Mr a Mrs Griffith, o Fedwas, wedi cael eu cyhoeddi'n enillwyr diweddaraf yr ymgyrch, a nhw yw'r pedwerydd enillydd ar ddeg hyd yma.

Cafodd yr ymgyrch ei lansio ym mis Mawrth 2022, gyda'r nod o gynyddu nifer y trigolion sy'n ailgylchu eu gwastraff bwyd a chyfrannu at dargedau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru. Mae'n golygu bod tai yn cael eu monitro, gydag un cyfranogwr ailgylchu bwyd yn cael ei ddewis ar hap bob mis i ennill £500.

Mae holl drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gymwys i ennill y wobr ariannol ar yr amod eu bod nhw'n rhoi eu cadi ailgylchu gwastraff bwyd allan i'w gasglu.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff bwyd wythnosol i bob un o'r 80,000 o gartrefi, lle mae'r gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ar gyfer proses o'r enw Treulio Anaerobig, lle mae'n cael ei droi'n ffynhonnell ynni adnewyddadwy.

Meddai'r Cynghorydd Chris Morgan, Aelod Cabinet dros Wastraff, Hamdden a Mannau Gwyrdd, “Hoffwn i longyfarch Mr and Mrs Griffith ar ennill a dweud diolch yn fawr i dîm Gwastraff ac Ailgylchu y Cyngor am eu hymrwymiad i'r fenter hon ac i gadw ein Bwrdeistref Sirol yn lân trwy eu gwaith bob dydd.

“Diolch i'r holl drigolion hynny sydd eisoes yn cymryd rhan yn y gwasanaeth casglu wythnosol hwn, ac rydw i'n annog pawb i gymryd rhan a chael cyfle i ennill y wobr ariannol nesaf.”

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais am gadi gwastraff bwyd, ewch i: www.caerffili.gov.uk/gwastraff-bwyd


Ymholiadau'r Cyfryngau