Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf, daeth miloedd o bobl i ganol tref Coed Duon ar gyfer Parti Traeth Coed Duon.
Yn Nigwyddiad Cwadrathlon i Blant Clwb Athletau Cwm Rhymni, a gafodd ei gynnal yn Hwb Athletau Cyngor Caerffili yn Oakdale, daeth 48 o athletwyr ifanc, yn amrywio o blant dan 7 oed i blant blwyddyn 6 yn yr ysgol, i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau athletaidd. Roedd y digwyddiad yn cynnwys rhedeg, neidio, taflu a her ddycnwch, gan...
Gall plant a phobl ifanc ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili edrych ymlaen at raglen lawn gweithgareddau a digwyddiadau yn ystod yr haf.
Mae modd i landlordiaid preifat sydd ag eiddo ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wneud cais am hyfforddiant ‘sgiliau gwyrdd’ am ddim.
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dechrau rhaglen arwynebu tarmac ar 29 Gorffennaf.
Mae Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2023-2024 yn cynnwys gwybodaeth am sut mae’r Cyngor wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, yn unol â’r Safonau wedi'u hamlinellu yn Hysbysiad Cydymffurfio’r Cyngor.