News Centre

Gwasanaethau Coffa 2023

Postiwyd ar : 09 Tach 2022

Gwasanaethau Coffa 2023

Wrth i Ddiwrnod y Cadoediad agosáu, mae'n amser i fyfyrio a chofio am y rhai rydyn ni wedi'u colli wrth iddyn nhw wasanaethu a dangos ein cefnogaeth i aelodau blaenorol o'r Lluoedd Arfog, y rhai sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd a'u teuluoedd.

Ar 11 Tachwedd, sydd hefyd yn cael ei gydnabod yn Ddydd y Cofio, bydd dau funud o dawelwch ledled y wlad ar yr unfed awr ar ddeg ar yr unfed diwrnod ar ddeg o'r unfed mis ar ddeg.

Eleni, mae Sul y Cofio yn disgyn ar 12 Tachwedd a bydd gwasanaethau i nodi'r achlysur yn digwydd ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Dyma restr lawn o'r gwasanaethau a fydd yn digwydd ledled y Fwrdeistref Sirol yn 2023: -

Dyddiad Lleoliad Amser Manylion
Dydd Iau 9 Tachwedd Canolfan Gymunedol Nazareth,
Abertridwr.
 
2pm Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Gwener 10 Tachwedd The Market Place, Coed Duon. 10.45am Gwasanaeth yn unig.
 
Dydd Gwener 10 Tachwedd Gardd Goffa Deri. 10.30am Cyrraedd am 10.30am, gwasanaeth yn dechrau am 11am a gosod torchau.
Lluniaeth i'w ddilyn yn y Ganolfan Gymunedol.
 
Dydd Gwener 10 Tachwedd Cofeb Ryfel Fochriw. 11am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Gwener 10 Tachwedd Gardd Goffa Princetown, Rhymni.
 
12pm Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Gwener 10 Tachwedd Gardd Heddwch, Gilfach. 11am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sadwrn 11 Tachwedd Gardd Goffa Ysgol Pont-y-meistr (gyferbyn â Lidl ac wrth ymyl yr Orsaf Heddlu) .
 
10.45am Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sadwrn 11 Tachwedd Cofeb Ryfel Trecelyn,
Sain Ffagan.
10am Cyrraedd y maes parcio am 10am. Gorymdaith o'r maes parcio i'r senotaff am 10.50am.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Gerddi Darren (Prif Gofeb yn Rhisga, St Mary's Street). 10.45am Gorymdaith o Rifleman Street i adael tua 10.30am.
 
       
Dydd Sadwrn 11 Tachwedd Cofeb Ryfel Pontllan-fraith. 1pm Cwrdd wrth y Gofeb am 1pm ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau am 1.30pm, wedyn gorymdaith i Eglwys Awstin Sant.
 
Eglwys Awstin Sant. 1.30pm Gwasanaeth yn unig.
       
     
Dydd Sul 12 Tachwedd Cofeb Ryfel Hengoed a Chefn Hengoed – yn nhiroedd Ysgol Gynradd Derwendeg, Cefn Hengoed.
 
10.40am Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sul 12 Tachwedd Parc Coffa Cwmcarn 11am Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Abercarn 10am Gwasanaeth yn unig.
Gosod torchau am 11am yn y Gofeb ar 12 Tachwedd, yna lluniaeth yn y Top Club i ddilyn.
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Catwg Sant, Gelligaer. 10.50am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Cofeb Tir-y-berth – Churchfield Close, gyferbyn ag Ysgol Tir-y-berth.
 
10.40am Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys y Drindod Sanctaidd. 9.30am Gorymdaith o'r Eglwys am 10.30am ar Heol Nelson i'r Gofeb yn Ysbyty Ystrad Fawr am 10.55am ar gyfer gosod torchau a gwasanaeth.
 
Cofeb Ysbyty Ystrad Fawr. 10.55am
Dydd Sul 12 Tachwedd Maes parcio canolog, Llanbradach. 10.30pm Gorymdaith o'r maes parcio am 10.30am i'r Gofeb. Gwasanaeth yn dechrau am 10.50am a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Neuadd Cofeb Markham, Pantycefn Road.
 
10.45am Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sul 12 Tachwedd Cofeb Neuadd Bentref Argoed. 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Senotaff, Pengam. 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau tan 11.30am, wedyn gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Sant Thomas, Cefn Fforest. 10am Gwasanaeth Coffa yn Eglwys Sant Thomas am 10am, wedyn gorymdaith i'r Senotaff i gyrraedd am 10.50am cyn y gwasanaeth a gosod torchau.
Lluniaeth i'w ddilyn yng Nghanolfan Gymunedol Cefn Fforest o 11.30am ymlaen.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Gerddi Coffa Cwmfelin-fach (Glan-y-nant). 10.30am Cwrdd am 10.30am ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau am 10.45am.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Senotaff Wyllie ar Glanhowy Road. 11.45am Cwrdd am 11.45am ar gyfer gwasanaeth am 12pm a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Sant Martin, Caerffili. 2.45pm Gorymdaith o Eglwys Sant Martin am 2.45pm ar hyd Cardiff Road i'r Senotaff. Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Cofeb Brithdir. 10.50am Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sul 12 Tachwedd Senotaff Tredegar Newydd. 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau, wedyn gwasanaeth yn Eglwys Sant Dingat am 11.10am.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Cofeb Tirphil 10am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Cofeb Troedrhiw'r-fuwch. 11am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Sant Ioan, Nelson. 9.30am Gwasanaeth yn Eglwys Sant Ioan, wedyn gorymdaith i Gofeb Ryfel a Gweithred Coffa am 10.50am wrth y Gofeb.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Ysgol Iau Bedwas. 10.45am Ysgol Iau Bedwas am 10.45am, wedyn gorymdaith i Senotaff Bedwas y tu allan i Swyddfeydd Cyngor Bedwas ar gyfer gwasanaethu a gosod torchau am 11am.
Swyddfeydd Cyngor Cymuned Bedwas, Tretomos a Machen ar agor ar gyfer lluniaeth.
Dydd Sul 12 Tachwedd Gardd Goffa, Navigation Street 10.45am Bydd Cymrodoriaeth Gristnogol Tretomos yn arwain y gwasanaeth a gosod torchau o 10.45am yn yr Ardd Goffa.
Swyddfeydd Cyngor Cymuned Bedwas, Tretomos a Machen ar agor ar gyfer lluniaeth.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Lleng Brydeinig Frenhinol, Machen 10.15am Gorymdaith i Eglwys Sant Ioan ar gyfer Gwasanaeth Coffa am 10.45am, wedyn gorymdaith o Eglwys Sant Ioan i'r senotaff ar Commercial Road ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau am 11.20am.
 
Senotaff Machen, Commercial Road
 
11.20pm Gwasanaeth a gosod torchau.
Swyddfeydd Cyngor Cymuned Bedwas, Tretomos a Machen ar agor ar gyfer lluniaeth.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Sgwâr Parry, Trecelyn. 9.20am Gorymdaith o Sgwâr Parry sy’n mynd o amgylch y dref, wedyn i Eglwys Sant Paul ar gyfer gwasanaeth ac yna’n mynd i’r Senotaff erbyn 10.50am.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Senotaff Coed Duon. 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Senotaff Crymlyn, Mining School Hall
 
11am Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sul 12 Tachwedd Senotaff Hafodyrynys. 11am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Cofeb Rhymni. 10am Gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant, wedyn gorymdaith i’r Senotaff ar gyfer gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Senotaff Abertyswg. 11am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Tyfaelog Sant, Pontlotyn. 10am Gwasanaeth nad yw'n Ewcaristig, wedyn gorymdaith i Gofeb Pontlotyn ar gyfer gosod torchau am 11am.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Santes Gwladys, Bargod. 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Gardd Goffa Aberbargod. 10.45am
 
Gwasanaeth a gosod torchau.
Dydd Sul 12 Tachwedd Sgwâr Oakdale 11.00am Gorymdaith yn dechrau am 10.30am o Penmaen Avenue i Sgwâr Oakdale ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau.
 
Dydd Sul 12 Tachwedd Gardd Gymunedol, Neuadd yr Henoed, Maes-y-cwmwr. 12.30pm Gwasanaeth a gosod torchau, wedyn lluniaeth yn Neuadd y Pensiynwyr.
Dydd Sul 12 Tachwedd Eglwys Ddiwygiedig Unedig Senghenydd ac Abertridwr. 10.45am Cwrdd yn barod ar gyfer gorymdaith fer i Senotaff Senghenydd.
 
Senotaff Senghenydd, Sgwâr Senghenydd. 11am Gwasanaeth a gosod torchau.

 
 

 

Dyddiad

Lleoliad

Amser

Manylion

Dydd Iau 10 Tachwedd Canolfan Gymunedol Nazareth 2.00pm Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Gwener 11 Tachwedd Cofeb Ysgol Pont-y-waun, ar bwys Gorsaf Heddlu Rhisga 10.30am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Gwener 11 Tachwedd Gardd Goffa Deri 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Gwener 11 Tachwedd The Market Place, Coed Duon 10.30am Gwasanaeth yn unig, dim torchau
Dydd Gwener 11 Tachwedd Cofeb Gilfach, Commercial Street 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Gwener 11 Tachwedd Cofeb Fochriw 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sadwrn 12 Tachwedd Gardd Goffa Princetown, Rhymni 11.00am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sadwrn 12 Tachwedd Cofeb Ryfel Trecelyn, Sain Ffagan 9.30am Cwrdd yn y maes parcio, yna gorymdaith i'r senotaff ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sadwrn 12 Tachwedd Eglwys Sant Iago, Rhydri 10.30am Gorymdaith o dafarn Old Griffin Inn i Eglwys Sant Iago ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sadwrn 12 Tachwedd Tŷ Pontllan-fraith 1.30pm Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Sgwâr Oakdale 10.45am Cwrdd ar gyfer yr orymdaith i'r senotaff
Cofeb Oakdale 11.00am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Senotaff, Pentwyn Road, Coed Duon 10.30am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys Sant Thomas, Cefn Fforest 10.00am Gwasanaeth, wedyn gorymdaith i'r senotaff ar gyfer gosod torchau am 11am
Dydd Sul 13 Tachwedd Gardd Gymunedol Maes-y-cwmwr, The Crescent 12.30pm Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys Sant Martin, Caerffili 2.45pm Gorymdaith i'r senotaff yn y Twyn ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau am 3pm
Dydd Sul 13 Tachwedd Maes parcio canolog, Llanbradach 10.30am Gorymdaith o'r maes parcio i'r gofeb ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau am 10.50am
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Abertyswg, Walter Street 10.30am Gwasanaeth yn Eglwys Sant Paul. Symud i'r gofeb ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Rhymni 10.00am Gwasanaeth, wedyn gorymdaith i'r senotaff ar gyfer gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Senotaff, St David's Road, Pengam 11.00am Gwasanaeth byr a gosod torchau, wedyn gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant
Dydd Sul 13 Tachwedd Gardd Goffa Glan-y-nant, New Road, Cwmfelin-fach 10.30am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Senotaff Wyllie, Glanhowy Road 11.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys Catwg Sant, Gelligaer 10.50am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Tir-y-berth, Churchfield Close 10.40am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Sgwâr Parry, Trecelyn 9.30am Gorymdaith i Eglwys y Tabernacl ar gyfer gwasanaeth, wedyn gorymdaith i'r senotaff ar gyfer gosod torchau am 11.00am
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys y Bedyddwyr Zion, Caradoc Street, Cwmcarn 10.00am Gwasanaeth Coffa
Senotaff Cwmcarn 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys Gymraeg, Abercarn 10.00am Gwasanaeth Coffa
Senotaff Abercarn 11.00am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys Tyfaelog Sant, Pontlotyn 10.15am Gwasanaeth nad yw'n Ewcaristig, wedyn gorymdaith i Gofeb Pontlotyn ar gyfer gosod torchau am 11am
Dydd Sul 13 Tachwedd Gardd Goffa Aberbargod 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Rifleman Street, Rhisga 10.15am Gorymdaith i senotaff Rhisga
Senotaff Rhisga, St Mary Street 10.50am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Ystrad Mynach 9.30am Gwasanaeth, wedyn gorymdaith am 10.30am i'r senotaff yn Ysbyty Ystrad Fawr ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau am 10.55am
Dydd Sul 13 Tachwedd Maes parcio islaw Eglwys Santes Gwladys, Bargod 10.45am Cwrdd yn y maes parcio ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Markham, Pantycefn Road 10.30am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Neuadd Bentref Argoed 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Lleng Brydeinig Frenhinol, Machen 10.00am Gorymdaith i Eglwys Sant Ioan ar gyfer gwasanaeth am 10.45am, wedyn gorymdaith i'r senotaff ar Commercial Road
Senotaff Machen, Commercial Road 11.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Ysgol Iau Bedwas 10.45am Gorymdaith i'r senotaff ar Newport Road ar gyfer gwasanaeth a gosod torchau. 
Dydd Sul 13 Tachwedd Gardd Goffa Tretomos, Navigation Street 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys Sant Ioan, Nelson 10.00am Gwasanaeth, wedyn gorymdaith i Senotaff Nelson ar gyfer gosod torchau am 11.00am
Dydd Sul 13 Tachwedd Capel yr Annibynwyr 10.20am Gwasanaeth, wedyn gorymdaith i'r senotaff
Senotaff Senghenydd, Sgwâr Senghenydd 11.00am Gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Brithdir 10.50am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Tirphil 10.00am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Senotaff Tredegar Newydd 10.45am Gwasanaeth a gosod torchau, wedyn gwasanaeth yn Eglwys Sant Dingat am 11.10am
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Troedrhiw'r-fuwch 11.00am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Eglwys Horeb, Trinant 11.00am Gwasanaeth wedyn gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Senotaff Crymlyn, Mining School Hill 11.00am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Senotaff Hafodyrynys, ar bwys y neuadd gymunedol 11.00am Gwasanaeth a gosod torchau
Dydd Sul 13 Tachwedd Cofeb Ryfel Hengoed a Chefn Hengoed, Ysgol Gynradd Derwendeg 10.40am Gwasanaeth a gosod torchau

 Ymholiadau'r Cyfryngau