Tachwedd 2022
Mae adroddiad diweddar yn tynnu sylw at yr ymdrechion mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'u gwneud i wella bioamrywiaeth.
Mae gwasanaeth tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i’w denantiaid sicrhau bod y manylion cyswllt sydd ganddo ar eu cyfer yn gyfredol.
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio trenau Metro De Cymru newydd sbon yng Ngorsaf Drenau Caerffili ddydd Gwener 18 Tachwedd.
Gyda'r gaeaf ar y gorwel, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili roi sicrwydd i'r trigolion ein bod yn barod ar gyfer y gaeaf.
Mae'r seremoni flynyddol, Gwobrau Chwaraeon Caerffili, unwaith eto wedi bod yn noson ysbrydoledig drwy ddathlu llwyddiannau pobl y byd chwaraeon ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno’n unfrydol i gynnal ailwerthusiad annibynnol o fesurau diogelwch ar hyd y B4251, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel ‘troadau Wyllie’.