Mehefin 2024
Digwyddodd yn ystod y nos ac oriau mân ar 20-21 Mehefin 2024 yn nepo'r Cyngor yn Abercarn.
Sialens Ddarllen yr Haf yw rhaglen ‘darllen er pleser’ fwyaf y Deyrnas Unedig i blant ac mae'n helpu cael tua 700,000 o blant i fynd i lyfrgelloedd bob blwyddyn.
Mae tair o ysgolion Bwrdeistref Sirol Caerffili a’u staff addysgu yn teimlo’n falch ar ôl ennill gwobrau yng Ngwobrau Ysgolion ac Addysg South Wales Argus 2024 ddydd Mercher 26 Mehefin.
Ymunwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn 29 Mehefin.
Yn ystod cyfarfod a gafodd ei gynnal ddydd Mercher 5 Mehefin, fe wnaeth aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gytuno i ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i ffedereiddio Ysgol Fabanod Cwmaber ac Ysgol Iau Cwmaber.
Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Gwirfoddolwyr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent eleni.