News Centre

Chwarel Ty Llwyd - Diweddariad

Postiwyd ar : 09 Meh 2023

Chwarel Ty Llwyd - Diweddariad
Chwarel Ty Llwyd - Diweddariad

Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu cylchlythyr arbennig am chwarel Tŷ Llwyd, i roi gwybodaeth ddefnyddiol i drigolion am hanes y safle, y gwaith sydd wedi'i wneud hyd yma, yn ogystal â chynlluniau parhaus i wneud gwelliannau pellach yn y dyfodol.

Taflen Newyddion Tŷ Llwyd (PDF)

Chwarel Tŷ Llwyd Cwestiynau cyffredinYmholiadau'r Cyfryngau