News Centre

Cau Ffordd - Ystrad Mynach

Postiwyd ar : 27 Meh 2022

Cau Ffordd - Ystrad Mynach
Penallta Road

Heol Penallta, Ystrad Mynach ar gau o ddydd Llun 27 Mehefin tan 26 Awst 2022 er mwyn caniatáu i Wales and West Utilities osod prif bibell nwy newydd.

Mae llwybr amgen ar gael ar hyd Penallta Link Road, Caerphilly Road, Heol Nelson, Stryd Fasnachol, Bedwlwyn Road, Y Stryd Fawr, Lewis Street.

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Wales and West Utilities ar 0800 912 2999 neu andrew.coleman@wwutilities.co.uk yn ystod oriau swyddfa arferol.

mapiau amserlen waith (PDF) 


Ymholiadau'r Cyfryngau