Chwefror 2023
Mae gwaith dymchwel bellach wedi dechrau ar hen gartref gofal diffaith Tŷ Darran yn Rhisga.