Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw'r Cynghorydd Mike Adams.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili bellach wedi anfon contractau meddiannaeth at bawb sydd wedi cadw eu tenantiaeth gyda Cartrefi Caerffili cyn gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) ar 1 Rhagfyr 2022.
Mae parciau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar fin cael budd o fyrddau cyfathrebu arloesol yn seiliedig ar symbolau.
Mae Ysgol Gynradd Graig-y-rhaca yn dathlu agoriad ei Hwb Codi Sbwriel Caru Cymru lleol.
Mae Gareth Selway a Peter Bell wedi sefydlu cwmni, Fire Industry Training Academy Ltd (FITA), sy'n ymdrin â phob agwedd ar ddiogelwch tân o hyfforddiant ddefnyddio diffoddwyr tân, hyd at reoli tân digwyddiad lefel uchel. Maen nhw’n 'siop un stop' ar gyfer holl anghenion hyfforddiant diogelwch tân.
Mae adroddiad diweddar yn tynnu sylw at ymdrechion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i sicrhau bod toiledau cyhoeddus yn hygyrch i bawb.