FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwybodaeth a chymorth

Os ydych chi'n breswylydd gyda ffrindiau a theulu yn Wcráin, ac angen gwybodaeth neu gymorth am yr hyn sy'n digwydd, cysylltwch â Llysgenhadaeth Wcráin yn Llundain: :

Cyfeiriad: 60 Holland Park, Llundain W11 3SJ Y Deyrnas Unedig
Ffôn: 020 7727 6312
E-bost: emb_gb@mfa.gov.ua
Gwefan: uk.mfa.gov.ua
Facebook: www.facebook.com/ukraine.in.uk/
Twitter: twitter.com/UkrEmbLondon
Linkedin: www.linkedin.com/company/embassy-of-ukraine-in-the-uk

I gael gwybodaeth swyddogol o ran cyngor ar deithio i Wcráin ac yn ôl ewch i GOV.UK.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu llinell gymorth Cymru: Cenedl Noddfa i Wcráin, sydd ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gall gwesteiwyr a'u gwesteion ddefnyddio hwn.

I ffonio o fewn y Deyrnas Unedig: 0808 175 1508

I ffonio o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig: 020 4542 5671(+44 90)20 4542 5671