Hysbysiadau preifatrwydd

Mae Hysbysiadau Preifatrwydd yn esbonio sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth gan gynnwys: -

  • Pam y mae arnom ei hangen
  • Gyda phwy y byddwn yn ei rhannu
  • Am ba hyd y bydd yn cael ei gadw

Gan fod gwybodaeth yn cael ei chasglu at lawer o ddibenion mae yna lawer o hysbysiadau preifatrwydd gwahanol. Mae’r rhain i’w gweld ar dudalen we berthnasol y gwasanaeth, ond maent hefyd ar gael trwy fynd i:

Contact us