Cwmcarn garage site at Nantcarn Road - leoliadau amrywiol


Arwynebedd:
Plot garej 4m x 6. 2m.  Strwythur garej - Lled: 3.0m (lleiafrif) 3.8m (Mwyafrif) Hyd: 6m

Rhent tir: £81 y flwyddyn

Nodiadau: Y tenant sy'n gyfrifol am y strwythur

Crynodeb:

  • Mae'r cymal defnydd tenantiaeth ar gyfer cadw cerbydau modur preifat, gyda threth ac wedi eu hyswirio ac yn cael eu defnyddio yn rheolaidd;
  • Mae ceisiadau am denantiaeth gan bobl y tu allan i'r ardal gerdded yn annhebygol o gael eu derbyn.
  • Bydd ceisiadau gan unigolion i storio ôl-gerbydau neu garafanau neu nwyddau neu ddeunyddiau yn cael eu gwrthod.
  • Mae safon ofynnol o adeiladu a bennwyd ar gyfer tenantiaeth newydd (yn amodol ar Ganiatâd Cynllunio ac unrhyw gymeradwyaeth statudol arall); mae hyn yn garej sengl o adeilad panel concrid wedi’i atgyfnerthu gyda dur gyda gorffeniad spar, to dur rhychiog galfanedig, wedi ei breimio â chot o bowdr gwyn ddur galfanedig i fyny a thros y drws.

Lleoliad: Amrywiol

Daliadaeth: Blynyddol - yn rhedeg o flwyddyn i flwyddyn a gellir ei derfynu gan y naill barti ar unrhyw adeg drwy roi 1 mis o rybudd.

Ymholiadau:

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael