Gwybodaeth biliau cyfraddau Busnes

Dyma wybodaeth esboniadol am gyfraddau busnes a gwybodaeth ariannol o’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu dros ardal Gwent a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Nid ydym yn darparu’r wybodaeth hon gyda’ch bil ond mae croeso i chi  gysylltu â ni os ydych eisiau i ni anfon copi caled atoch.

Dogfennau 2024/25

Dogfennau 2023/24

Dogfennau 2022/23