Sachau gardd gwyrdd

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Defnyddiwch eich sach werdd i’ch gwastraff gardd. Caiff ei chasglu bob wythnos.

Mae sachau gwastraff gardd gwyrdd ar gael i’w prynu am £3.06 y bag. Ffoniwch Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff ar 01443 866533 i roi eich archeb a thalu.

Gallwch roi’r gwastraff canlynol yn y sach hon:

  • Dail
  • Blodau marw
  • Llwyni bychain
  • Chwyn
  • Tociadau glaswellt
  • Brigau
  • Tociadau gwrychoedd

Peidiwch â rhoi’r canlynol yn y sach:

I ble mae’r gwastraff yn mynd?

I safle Bryn Compost, Gelligaer, lle mae cyfleusterau compostio caeedig.