Diwrnodau casglu biniau

Stay Connected

You can now sign up for email alerts to be informed of changes to your bin collection due to bank holidays or adverse weather. We also offer subscriptions to other council services and news.

Rydym yn casglu:

  • gwastraff bwyd bob wythnos
  • gwastraff gardd bob wythnos
  • ailgylchu bob wythnos
  • gwastraff cyffredinol bob pythefnos

Nodwch enw’ch stryd yn y chwilotwr isod i ddysgu ar ba ddiwrnod y caiff pob un o’ch biniau eu casglu.

Please ensure all waste and recycling is placed out for collection by 6am.

Trefniadau gŵyl y banc

Ni fydd gwyliau banc yn effeithio ar gasgliadau. Caiff biniau eu casglu yn ôl yr arfer.