Siopa yn Rhisga

Mae Rhisga mewn lleoliad prydferth yn ne-ddwyrain y fwrdeistref sirol.

Mae’r dref wedi’i hamgylchynu gan fryniau coediog serth ac mae’n agos i Lwybr Coedwig Cwmcarn a Chamlas Aberhonddu a Sir Fynwy.

Mae’r siopau’n rhai bach, annibynnol yn bennaf, sy’n gwneud i Risga deimlo fel tref farchnad fechan. Mae siop fwyd Lidl yng nghanol y dref ac archfarchnad Tesco gerllaw.

Sut i gyrraedd yno

Mae’n hawdd cyrraedd canol tref Rhisga ar fws, trên neu mewn car. Cymerwch gip ar yr adran trafnidiaeth a pharcio lle mae gwybodaeth am weithredwyr bws, trên a thacsi, ynghyd â chostau ac amserlenni a lleoliad meysydd parcio Rhisga.


Risca Discover More logo

Cysylltwch â ni