Contractwyr Coedyddiaeth (Meddygon Coed) Ac Ymgynghorwyr Annibynnol Lleol

DS: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cymeradwyo nac yn argymell yn ffurfiol unrhyw gontractwr neu ymgynghorydd annibynnol penodol.

Contractwyr a gymeradwywyd gan y Gymdeithas Coedyddiaeth ac sy’n gweithio yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

D L Corran Tree Surgeons - Dave Corran
Albion House, 39 Union Rd East, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 5UL
Ffôn: 01873 855735  Symudol: 07808 888596
E-bost: info@dlcorrantreesurgeons.co.uk
Gwefan: www.dlcorrantreesurgeons.co.uk

FLS Tree Care - John Whitehead
Long Barn, Cwmargoed Lane, Argoed, Coed Duon NP12 0JA
Ffôn: 01495 228615  Symudol: 07812 196508
E-bost: mail@flstreecare.co.uk
Gwefan: https://flstreecare.co.uk/

TR33 Limited (a adnabyddir hefyd fel David O’Brien Treecare Services) - David O’Brien
Fferm Pantrhiwgoch, Coal Pit Lane, Llanfihangel-y-fedw, Caerdydd CF3 6XW
Ffôn: 0800 298 3686 neu 01633 680020  Symudol: 07855 781182 neu 07939 150457
E-bost: info@tr33.co.uk
Gwefan: www.tr33.co.uk

Contractwyr eraill ag enw da sy'n gweithio yn yr ardal leol

Glen Richards Tree Services [ardal Cwm Rhymni]
Symudol: 07854 695899
E-bost: grtreeservices@googlemail.com

Gerald Poole Forestry [ardal cymoedd Sirhywi ac Ebwy]
Symudol: 07779 802716
E-bost: geraldpoole66@icloud.com

Steve Ambler & Sons - Scott Ambler – Rheolwr Gweithrediadau
Sunnydale, 28A Intermediate Rd, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4HX
Symudol: 07772 998734 neu 07961 322908       
E-bost: team@steveamblertrees.com      
Gwefan: www.steveamblertrees.com

Ben Daniel Arboricultural Services - Ben Daniel
Hawkins Cottage, Isca Rd, Caerllion, Gwent NP18 1QG
Ffôn: 01633 889412
Symudol: 07801 526525    
E-bost: info@benupatree.com
Gwefan: www.benupatree.com

Clive Francis Arboricultural Contractor - Clive Francis
31 Chapel Rd, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 7DN
Ffôn: 01873 859273
Symudol: 07976 515722     
E-bost: clive4trees@gmail.com
Gwefan: www.clivefrancis.co.uk

Greenworks Tree Surgery - Tim Murray
Fferm Brooklands, Lansdowne Gardens, Llantarnam, Cwmbrân NP44 3AE
Symudol: 07773 623328
E-bost: tim.greenworks@outlook.com     
Gwefan: www.greenworkstreesurgery.com

Mighty Oaks Tree Solutions
37 Court Road, Caerffili CF83 2LT
Ffôn: 02920 863 635
Symudol:07977 469 324
E-bost: mighty.oaks@hotmail.co.uk
Gwefan: https://cardiff-tree-surgeons.co.uk/

DS – Mae’n rhaid i gontractwyr  gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, a rhaid i'r holl staff sy'n gweithredu llif gadwyn fod â hyfforddiant a thystysgrif briodol. Dylai contractwyr coedyddiaeth fod yn gyfarwydd ag egwyddorion BS 3998:2010 (Gwaith Coed – Argymhellion). Argymhellir cael o leiaf dau ddyfynbris i'w cymharu bob amser.

Mae’r coedyddwyr ymgynghorol annibynnol (sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel ymgynghorwyr coed) sy'n ymdrin ag ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnwys

Broadway Tree Consultancy - Bettina Broadway-Mann
2 Woodfield House, Bryn-Y-Gwenin, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 8AB
Ffôn: 01873 859339
Symudol: 07967 683416
E-bost: info@broadwaytrees.co.uk
Gwefan: www.broadwaytrees.co.uk

Mackley Davies Associates Ltd. - Wyn Davies
Ffynon yr Eirin, Ffordd Crug Hywel, Gilwern, Sir Fynwy NP7 0EH
Ffôn: 01873 831796
E-bost: wyn@mackleydavies.co.uk         
Gwefan: www.mackleydavies.co.uk

James Pinder Treecare Consulting - James Pinder
Ffôn: 01633 882890
Symudol: 07939 150457
E-bost: james@treecareconsulting.co.uk
Gwefan: www.treecareconsulting.co.uk

Steve Ambler & Sons - Vaughan Lewis
Sunnydale, 28A Intermediate Rd, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4HX
Ffôn: 01495 310826
Symudol: 07961 322908 
E-bost: vaughan@steveamblertrees.com
Gwefan: www.steveamblertrees.com

Ben Daniel Arboricultural Services - Ben Daniel
Hawkins Cottage, Isca Rd, Caerllion, Gwent NP18 1QG
Ffôn: 01633 889412
Symudol: 07801 526525   
E-bost: info@benupatree.com
Gwefan: www.benupatree.com

Clive Francis Arboricultural Contractor - Clive Francis
31 Chapel Rd, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 7DN
Ffôn: 01873 859273
Symudol: 07976 515722     
E-bost: clive4trees@gmail.com
Gwefan: www.clivefrancis.co.uk

DS - Rhaid i ymgynghorwyr  gael Yswiriant Indemniad Proffesiynol, yn ogystal ag Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus. Dylent fod â phrofiad a chymwysterau priodol i roi cyngor proffesiynol. Argymhellir cael o leiaf dau ddyfynbris i'w cymharu bob amser.