FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Defnyddio’ch bathodyn glas

Blue badgePwrpas y cynllun yw rhoi mwy o fynediad i wasanaethau lleol trwy ganiatáu i ddeiliaid bathodynnau barcio ger eu cyrchfan naill ai fel teithiwr neu yrrwr. Nid yw er mwyn darparu parcio am ddim.

Mae'r ddolen ganlynol yn darparu gwybodaeth ar sut a phryd y dylid defnyddio'ch bathodyn, gan gynnwys lle y gallwch ac na allwch barcio. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddefnyddio'ch bathodyn glas dramor.

Bathodynnau Glas: eich hawliau a chyfrifoldebau
 

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas