Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Defnyddio’ch bathodyn glas

Blue badgePwrpas y cynllun yw rhoi mwy o fynediad i wasanaethau lleol trwy ganiatáu i ddeiliaid bathodynnau barcio ger eu cyrchfan naill ai fel teithiwr neu yrrwr. Nid yw er mwyn darparu parcio am ddim.

Mae'r ddolen ganlynol yn darparu gwybodaeth ar sut a phryd y dylid defnyddio'ch bathodyn, gan gynnwys lle y gallwch ac na allwch barcio. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddefnyddio'ch bathodyn glas dramor.

Bathodynnau Glas: eich hawliau a chyfrifoldebau
 

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas