Defnyddio’ch bathodyn glas

Blue badgePwrpas y cynllun yw rhoi mwy o fynediad i wasanaethau lleol trwy ganiatáu i ddeiliaid bathodynnau barcio ger eu cyrchfan naill ai fel teithiwr neu yrrwr. Nid yw er mwyn darparu parcio am ddim.

Mae'r ddolen ganlynol yn darparu gwybodaeth ar sut a phryd y dylid defnyddio'ch bathodyn, gan gynnwys lle y gallwch ac na allwch barcio. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddefnyddio'ch bathodyn glas dramor.

Bathodynnau Glas: eich hawliau a chyfrifoldebau
 

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas