FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Bathodynnau glas wedi’u colli neu eu dwyn

Blue badgeOs yw'ch bathodyn yn cael ei golli neu ei ddwyn mae'n bwysig ein bod yn archebu un newydd ichi ac yn canslo'r bathodyn sydd ar goll.

I amnewid bathodyn wedi'i ddwyn bydd angen i chi ddarparu rhif cyfeirnod trosedd sydd ar gael trwy gysylltu â 101, tîm nad yw'n argyfwng brys yr heddlu. Mae tâl o £10 am fathodyn newydd. 

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich adroddiad, byddwn yn canslo'r bathodyn a chysylltu â chi i gymryd eich taliad a threfnu un newydd.

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas

Tudalennau Cysylltiedig

Cerdyn Teitho Rhatach | Lle parcio i bobl anabl