Pwy sy’n gymwys i gael bathodyn glas?

Blue badgeI ddarganfod a ydych yn gymwys i wneud cais am fathodyn glas, defnyddiwch y gwirydd cymhwyster sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bathodynnau Glas: pwy sy’n gymwys?

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas

Tudalennau Cysylltiedig

Cerdyn Teitho Rhatach | Lle parcio i bobl anabl