Newidiwch y manylion ar eich bathodyn glas

Blue badgeOs oes gennych fathodyn glas, rhowch wybod i ni os oes unrhyw un o'r newidiadau canlynol yn digwydd: 

  • enw
  • cyfeiriad
  • manylion cyswllt

Sylwer: gan fod y bathodyn yn cael ei roi i unigolyn, nid oes angen dweud wrthym os ydych yn newid eich car.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi i wirio'r newidiadau.

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas