FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwneud cais am fathodyn glas

Blue badgeOs ydych chi'n byw ym mwrdeistref sirol Caerffili ac yn dymuno gwneud cais am fathodyn glas, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Dyddiad geni
  • Man geni

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi gyda chanllawiau pellach.

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas

Tudalennau cysylltiedig

Cerdyn Teitho Rhatach | Lle parcio i bobl anabl