Gwneud cais am fathodyn glas

Blue badgeOs ydych chi'n byw ym mwrdeistref sirol Caerffili ac yn dymuno gwneud cais am fathodyn glas, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Dyddiad geni
  • Man geni

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi gyda chanllawiau pellach.

Mwy o wybodaeth am fathodynnau glas

Tudalennau cysylltiedig

Cerdyn Teitho Rhatach | Lle parcio i bobl anabl