Gofal preswyl i blant

 

Mae ein cartrefi preswyl i blant yn darparu gofal therapiwtig, pwrpasol sy’n ystyriol o drawma.

Rydyn ni’n cynnig lle diogel i blant a phobl ifanc i fyw, cyhyd ag y bo angen, a byddwn ni’n eu helpu nhw i weithio trwy eu trawma nhw mewn partneriaeth â’r tîm MyST.

Mae ein staff ni’n hynod feithringar ac yn ymroddedig i’w rolau ac yn deall yr angen ar gyfer ffiniau a dull cyson.

Rydyn ni’n darparu cartref cariadus i blant a phobl ifanc, sefydlogrwydd ac atgofion y gallen nhw eu trysori am byth.

Derbyn gofal

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth neu unrhyw gwestiwn am ofal i blant, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth.