Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Maethu

 

Yn Maethu Cymru Caerffili, rydyn ni’n credu’n llwyr mewn gweithio fel tîm i wneud y gorau i’r plant yn ein gofal.

Ein cenhadaeth, yn syml, yw sicrhau hapusrwydd, diogelwch a datblygiad yr holl blant rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw yma yng Nghaerffili.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gyflawni hyn. Nid dim ond ar gyfer yr ychydig ddyddiau, wythnosau, misoedd neu flynyddoedd nesaf. Rydyn ni eisiau’r pethau gorau mewn bywyd i’r plant hyn, am byth.

 Pwrpas, dim elw, sy’n bwysig i ni. Breuddwydion, dim difidendau. Rhannu profiadau, dim rhanddeiliaid.

Mae maethu unrhyw blentyn yn brofiad dysgu i bawb. Dyna pam rydyn ni’n gweithio fel tîm gyda’n gofalwyr ymroddedig bob cam o’r ffordd, ac rydyn ni’n ymroddedig i greu amgylcheddau diogel a meithringar ar gyfer y plant a’r teuluoedd rydyn ni’n gweithio gyda.

Cysylltu â ni

E-bost: maethu@caerffili.gov.uk
Ffôn: 0800 587 5664