Darparwyr byw â chymorth

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gofal cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ac mae’n anelu at ddarparu sicrwydd annibynnol ynghylch ansawdd ac argaeledd Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae cyfeirlyfr o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda AGC ar gael ar wefan AGC.

Mae'r sefydliadau a restrir isod ar restr darparwyr cofrestredig y cyngor ar gyfer darparu cynlluniau byw â chymorth. Mae hyn yn golygu bod  gwasanaethau cymdeithasol yn hapus i ystyried y sefydliadau hyn pan fwriedir prynu cymorth dydd a/neu ofal cartref i’r bobl hynny a aseswyd bod angen gwasanaeth arnynt o dan  Adran 47 o’r Ddeddf Iechyd Gwladol a Gofal Cymunedol 1990.

Mae'r rhestr hon er gwybodaeth yn unig. Nid yw bod ar y rhestr hon yn golygu bod y cyngor yn cymeradwyo’r sefydliad neu’n gwarantu ansawdd ei wasanaeth i gwsmeriaid cyffredinol. At hyn, ni ellir dal y cyngor yn atebol am unrhyw benderfyniad a wnewch ar sail y wybodaeth a roddir ar y rhestr hon.

Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf yn cael eu darparu lle maent ar gael a gellir eu gweld drwy ddilyn y dolenni o dan fanylion y darparwr.

  • Mae Adroddiadau Monitro yn ymwneud ag ymweliadau rheolaidd a gynhaliwyd gan yr Is-adran Monitro Contractau o fewn y Gwasanaethau Oedolion. Mae rhestr termau ar gael er gwybodaeth i chi.
  • Mae ymweliadau Perfformiad Darparwyr yn cael eu cynnal lle mae pryderon cynyddol am ddarparwr ac felly mae angen mwy o fonitro rheolaidd.

Rhestr A-Z o ddarparwyr byw â chymorth

Rhestr lawn o ddarparwyr byw â chymorth ym mwrdeistref sirol Caerffili (PDF)

ALP Supported Living Services
8 Coed Cae, Rassau, Glyn Ebwy. NP23 5TP
Ffôn: 01495 304245
Ffacs: 01495 304245
E-bost: Andrbay@aol.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Achieve Together
Ystafell 5, Canolfan Porth Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7EH
Ffôn: 01443 810430
E-bost: Rachael.hawkins@achievetogether.co.uk, megan.hession@achievetogether.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartrefi Cymru
Yr Hen Feddygfa, Heol y Felin, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl. NP4 6NG
Ffôn: 01495 751818
E-bost: Nicola.Phillips@cartrefi.coop / Karen.Lloyd@cartrefi.coop
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC
 
Compass Community Care Ltd (Swyddfa De Cymru)
St David’s House, New Road, Newton, Powys SY16 1RB
Ffôn: 01685 610303
Ffacs: 01446 792288
E-bost: sharonjones@compassccl.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Encompass Care Ltd
29 Brynhyfryd Street, Pontllanfraith, Coed Duon NP12 2BP
Ffôn: 01495 228994
E-bost: encompasscarewales@yahoo.co.uk
 
Evergreen Care Wales Ltd
Evergreen Care Wales Ltd, Tŷ Hebron, Heol Libanus, Coed Duon. NP121EH
Ffôn: 01495 240343
Ffôn symudol: 07787564136
E-bost: chrisdavies@evergreencareltd.org
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC
 
Expanding Horizons
Suite 3, House, Parc Busnes Llantarnam, Cwmbrân NP44 3AB
Ffôn: 01495 616007
E-bost: tim@expanding-horizons.co.uk

Home from Home Support
Mynddislwyn Offices, Bryn Road, Pontllan-fraith NP12 3BH
Email: Daryl.quarry@homefromhomesupport.com  
Tel: 01495 239341

Liberty Care Ltd
Newbridge House, 75-77 Y Stryd Fawr, Coed Duon NP12 1BA
Ffôn: 01495 224888
Ffacs: 01495 238442
E-bost: Gary.Lewis@libertycareltd.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC 

Mirus-Wales
Uned 5, Cleeve House, Lambourne Crescent, Llanishen, Caerdydd, CF14 5GP
Ffôn: 02920 236216
E-bost: Peterd@mirus-wales.org.uk 
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

The Partnership of Care
27a Y Stryd Fasnachol, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7DW
Ffôn: 01443 819085
Ffacs: 01443 816252
E-bost: partnershipofcare@gmail.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC 
 
P.C. Cymru Care Ltd
44 Pen-y-Groes, Oakdale, Coed Duon NP12 0ER
Ffôn: 01443 812947
Ffacs: 01443 812947
Mob: 07957 330067
E-bost: Pccymrucare@msn.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

PRESS
Festival House, Parc Busnes Victoria, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 8ER
Ffôn: 01495 308066.
Ffacs: 01495 308066.
E-bost: ssmothers@pressltd.org.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Gwasanaethau Cymorth Pro-Ofal Adeiladau 
Imperial Stryd y Bont West End Abercarn Casnewydd NP11 4SB
Tel: 01495 246844 / 07570 242280
Email: Lynn@procaresupportservices.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

POBL
Exchange House, Hen Swyddfa’r Heddlu, High Street, Casnewydd. NP20 1AA.
Ffôn: 01633 679911
Ffacs: 01633 221053
E-bost: Louise.cross@poblgroup.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC


Llety Byw â Chymorth - Awdurdod Lleol

Brodawel House
Heol y Llys, Caerffili. CF83 8QW
Ffôn: 029 20880138
E-bost: hughesl1@caerphilly.gov.uk
Os ydych yn dymuno trafod darparwr Byw â Chymorth neu os ydych am weld copi o'r adroddiad Monitro Contractau, cysylltwch â'r Tîm Comisiynu ar 01443 864777 neu e-bost comisiynu@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Paying for care