Darparwyr gofal cartref a gwasanaethau eistedd gyda phobl

Arolygiaeth Gofal Cymru (yr Arolygiaeth) yw'r rheolyddion ar gyfer gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru a'u nod yw rhoi sicrwydd annibynnol ynghylch ansawdd ac argaeledd gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae cyfeirlyfr o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd wedi'u cofrestru gyda'r Arolygiaeth ar wefan yr Arolygiaeth.

Mae'r sefydliadau isod ar fframwaith y Cyngor ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth gofal dydd a/neu ofal cartref, gwasanaethau eistedd gyda phobl a byw â chymorth. Mae hyn yn golygu eu bod nhw wedi'u cofrestru gyda'r Arolygiaeth ac, ar hyn o bryd, mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili yn contractio gyda'r sefydliadau hyn ar gyfer darparu cymorth gofal dydd a/neu ofal cartref a/neu wasanaethau eistedd gyda phobl.

Sylwch, i'r rhai sy'n ceisio prynu gofal a chymorth yn annibynnol, nid yw bod ar y rhestr hon yn ardystiad nac yn argymhelliad gan y Cyngor o ran unrhyw un sefydliad.

Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf yn cael eu darparu lle maen nhw ar gael a gallwch chi eu gweld nhw drwy ddilyn y dolenni o dan fanylion y darparwr.

  • Mae adroddiadau monitro yn ymwneud ag ymweliadau arferol sy'n cael eu cynnal gan yr adran monitro contractau o fewn gwasanaethau i oedolion. Mae rhestr termau ar gael er gwybodaeth i chi.
  • Mae ymweliadau perfformiad darparwyr yn cael eu cynnal pan fo pryderon cynyddol am ddarparwr ac felly mae angen eu monitro nhw'n fwy rheolaidd.

Rhestr A-Y o ddarparwyr gofal cartref

Abacare, Ystafell 1 Access 465, Ystad Ddiwydiannol Rasa, Ffordd Blaenau'r Cymoedd, Glynebwy NP23 5SD
Ffôn: 01495 781594
E-bost: Samantha.price@abacare.org.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Arian Care, Siambr Fasnach De Cymru, 4a Ystafelloedd Orion, Enterprise Way, Casnewydd, NP20 2PQ
Ffôn: 01633 633413
E-bost: Arian_Care@outlook.com
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfilli
 
Bluebird Care, 20 Commercial Street, Pontypool, NP4 6JS / Gofal Adar Gleision, 20 Stryd Commericial, Pont-y-Pwl, NP4 6JS
Ffôn: 01495 366885
E-bost: RhiannonRees@bluebirdcare.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfilli

Care Cymru Services Ltd, 28 Commercial Street, Beddau, Pontypridd, CF38 2DB
Ffôn: 01443 204647
E-bost: Nicola.jayne@carecymru.com
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 
Gofal ym Mlaenau Gwent a Chaerffili, 86 Commercial Street, Tredegar, NP22 3DB
Ffôn: 02922 747600
E-bost: chris.stent@careincaerphilly.com
 
Care One 2 One, Douglas House, Sir Alfred Owen Way, Caerffili CF83 3HU
Ffôn: 029 2085 0211
E-bost: aprice.careone2one@gmail.com

The Care Collective (Wales), Ysbyty Sirol, Griffithstown, Pont-y-pŵl NP4 5YA
Ffôn: 01495 769996
E-bost:  Elizabeth.prosser@thecarecollective.wales
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cynefin Care Ltd, Suite H- Britannia House, Caerphilly Business Park, Caerffili, CF83 3GG
Tel: 0330 0436467 / 07837503481
Email: caroline@cynefincare.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

I-Care, 1-3 Victoria House, Cwmbrân NP44 3JS
Ffôn: 01633 862852
E-bost: Laura.Harris@icaredomcare.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 
Cera Care, Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Navigation, Abercynon CF45 4SN.
Ffôn: 0333 434 3094 / 01443 744474
Ffôn symudol: 07812 749770
E-bost: Paul.davies@ceracare.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 
My Care, My Home, Room R4 – Alder Suite, Mamhilad House, Mamhilad Park Estate, Pont-y-pŵl, NP4 0HZ  
Ffôn: 02921 673591
E-bost: Joanne.davies@mycaremyhome.co.uk | Monmouth.admin@mycaremyhome.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 
Gofal Cymunedol Lynton, 27a Stryd Masnach, Ystrad Mynach CF82 7DW
Ffôn: 029 20 024499
E-bost: kellyjones@lyntoncare.co.uk

New Directions Care and Support, Canolfan Busnes Orbit, Parc Busnes Rhyd-y-car, Merthyr Tudful, CF48 1DL
Ffôn: 01685 848282
E-bost: kerry.mountjoy@new-directions.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Pride in Care, Uned 7, Parc Busnes Maes-y-coed, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2DG.
Ffôn: 01495 221666
E-bost: andrew@prideincare.com
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 
Q Care, Uned 1, Foxes Lane, Parc Busnes Oakdale, Coed Duon NP12 4AB
Ffôn: 01495 741310
E-bost: stephen.stone@q-care.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 
Spectrum Healthcare Ltd, St. George’s Court, Church Square, Tredegar NP22 3EA
Ffôn: 01495 617718
E-bost: spectrumhealthcare@rocketmail.com

TCS Homecare, Orbit Business Centre, Merthyr Tydfil CF48 1DL
Tel: 01685 352787
Email: info@tcshomecare.co.uk

Trusting Hands Ltd, Yr Hen Feddygfa, Stryd Excelsior, Glynebwy NP23 6TT
Ffôn: 01495 370723
E-bost: trustinghandsltd@hotmail.co.uk
 
Village Support Services, Unit 3, Tram Road, Pontllanfraith, Coed Duon, NP12 2LA
Ffôn: 01443 879677
E-bost: kathryn.stanford@villagesupportservices.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 
Wales England Care, The Coach House, Phillip Street, Rhisga NP11 6DF
Ffôn: 01633 264121
E-bost: Hayley.buxton@walesenglandcare.co.uk
Adroddiad Monitro Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cysylltwch â ni