Amserlenni bysiau ysgol a choleg

Mae'r bysiau hyn yn cael eu darparu ar ran y Cyngor, a dim ond myfyrwyr cymwys sydd wedi gwneud cais a chael caniatâd sy'n cael eu defnyddio nhw. Sicrhewch eich bod chi yn y man casglu o leiaf 10 munud cyn yr amser sydd wedi'i nodi.

Mae rhai ysgolion a cholegau yn cael eu gwasanaethu gan fysiau sy'n rhan o'r rhwydwaith bysiau cyffredinol – mae'r manylion am y bysiau hynny ar gael ar y dudalen amserlenni bysiau

Amserlenni bysiau ysgolion cynradd

Amserlen bysiau ysgolion uwchradd

Colegau

Cysylltwch â ni