Wythnos 1 - prydau ysgolion cynradd

Yn ogystal â'r fwydlen isod, rydyn ni'n cynnig detholiad o datws pob, pasta â saws neu frechdanau/rholau wedi'u gweini gyda dewis o lenwadau, salad, neu gyfwydydd.

Mae'n bwysig nodi efallai na fydd yr opsiynau hyn ar gael ym mhob un o'n hysgolion ni bob dydd. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Llaeth ffres / dŵr yfed, bara gwenith cyflawn, detholiad o ffrwythau amrywiol, ffrwythau a hufen iâ ac iogwrt ar gael bob dydd. Canllaw yn unig yw'r fwydlen sy'n cael ei dangos. Bydd y disgyblion yn rhydd i wneud eu dewis o gyfwydydd dyddiol eu hunain.

Byddwch yn ymwybodol y gall bwydlenni newid ar fyr rybudd oherwydd problemau gyda chyflenwyr.

Dydd Bwydlen
Dydd Llun

Goujons cyw iâr wedi'u ffrio yn null y de 
Rafioli gyda chaws (Ll) 

Sglodion tatws
Tatws stwnsh

India-corn 
Pys
Bar salad

Crymbl ceirch afalau a mafon gyda chwstard 
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd) 

Dydd Mawrth

Bolognaise cig eidion gyda bara garlleg
Pitsa margherita (LI)

Sbageti
Tameidiau o datws perlysiog heb eu ffrio 

Pys
Ffa pob
Bar salad

Fflapjac a sudd ffrwythau
​(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd) 

Dydd Mercher

Brest cyw iâr gyda grefi 
Selsig Quorn (Ll)

Tatws rhost saets a theim / tatws wedi'u berwi / tatws stwnsh

Swejen
Bresych
Moron
Bar salad

Jeli amrywiol 
(​Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Iau

Selsig
Pelenni cig (heb gig) mewn saws tomato a basil (Ll)

Tatws stwnsh
Pasta

Pys
Ffa pob
Bar salad

Cacen siocled gyda chwstard 
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Dydd Gwener

Bys mawr o bysgod neu gacen bysgod eog
Cyri llysiau ffrwythaidd (Ll) 

Sglodion tatws gyda sôs coch
Reis

India-corn
Pys
Bar salad

Bisged geirch sitrws a sudd ffrwythau
(Iogwrt, dogn o ffrwyth, ffrwyth a hufen iâ ar gael bob dydd)

Noder: Mae'r fwydlen uchod yn cynnwys alergenau